White Gold 750
White Diamonds: 7.87ct

Diamond Groumette Bracelet

€ 19.010,00Price